22 Jan 2017 - یکشنبه ۰۳ بهم ۱۳۹۵

مطالبی با برچسپ "نگهداری و دوشیدن شیر مادر"

  • نگهداری شیر دوشیده مادر

    ترفندهایی جهت نگهداری شیر دوشیده مادر

    گاهی وقتها شیر مادر زیاد است و دارد بقولی از بین می رود. یا اینکه مادر قرار است به جایی مهم برود یا سر کار برود و مدتی نمیتواند به فرزندش شیر بدهد. در این موارد سریعا به شیر خشک مراجعه نکنید. شما میتوانید شیر خود را دوشیده و برای کودکتان نگهداری کنید.

تبلیغات