22 Jan 2017 - یکشنبه ۰۳ بهم ۱۳۹۵

زناشویی

  • بارداری در سن بالا

    بارداری در سن بالا امکان پذیر است ؟

    توقع نداشته باشید سریعا در ماه اول باردار شوید. همینطور که یک خانم ۲۰ ساله نباید این توقع را داشته باشد. درضمن طبق اطلاعات بدست امده بسته شدن نطفه در زنان ۳۵ سال و بالاتر به طور میانگین بیش از زنان بین ۲۰-۳۰ ساله ، طول می کشد.